se
/
en

Kajplats 6

Kajplats 6 vann Årets Stockholmsbyggnad 2022.

På Liljeholmskajen med utblick över Årstaviken är Kajplats 6 en del av den nya stadsfronten som tornar upp sig mot vattnet. Den nya stadsstrukturen med sina höghus är en symbol för stadsdelen som växer fram – sprungen ur en industriell kontext tillåter platsen en skala som tar plats.

Projektet utgörs av ett nytt kvarter bestående av två delar: ett U-format stadskvarter i 6-7 våningar och en högdel i 26 våningar.

I gatunivå finns lokaler för att göra gata och kaj mer levande. Fasaderna kläs med keramiska plattor i olika kulör och ytstruktur. Fasadernas material- och skuggverkan skapar ett livfullt uttryck i samverkan med dagsljusets vandring under dagen.

Rymliga balkonger är integrerade i fasaden och fungerar som en förlängning av lägenheterna mot utsikten. Även lägenheterna i den U-formade kvartersdelen får ta del av utsikten genom att hela kvarteret öppnar upp sig mot vattnet, likt Norr Mälarstrands 20-talsbebyggelse.

I fronten mot Årstaviken skapas butikslokaler och entré till restaurangen på översta våningen. Restaurangen erbjuder milsvid utsikt och utgör ett landmärke för stadsdelen – en lysande fyr i landskapet.

Byggnaden är ritad av Ripellino Arkitekter som numera är en del av Reflex Arkitekter.

process