Hur ska vi bo, arbeta och leva för en hållbar samvaro, en stabil ekonomi och hög säkerhet?
Hur ser framtidens kontor ut när allt fler arbetar på distans? Hur möts vi? Hur umgås vi och hur aktiverar vi oss? Hur ser framtidens boendemiljöer ut och kan arkitektur spela en roll för att minska risken för nya pandemier och andra utmaningar? Det är några frågeställningar många fastighetsägare- och utvecklare står inför kopplat till Covid-19.

– Dagens situation i Sverige och världen är komplicerad och osäker. Ingen kan eller vågar förutspå hur länge Covid-19 kommer hålla på. Det vi ser nu är att synen på arbetsliv och kontor genomgår mycket stora förändringar. Att möta framtidens behov och utmaningar är extra angeläget. Vi söker nu svar på arkitekturens roll, möjligheter och utmaningar säger Marco Testa, vd för Reflex Arkitekter.

Reflex tillsätter nu en grupp som kallas för Reflex Future Force. Uppdraget är att utforska och analysera de utmaningar vi står inför efter Covid-19 och ta fram möjliga uppslag och framtidsscenarier kring hur vi hittar smarta lösningar på nya problem. T ex hur omvandlar vi ett hotell till bostad eller sjukhus? Vad gör vi av alla ytor på ett kontor när många jobbar på distans? Hur ser arbetsplatsen ut där hemma? Hur kan man stötta företag där majoriteten av personalen jobbar på distans?

– Vi gör det här dels för att det är vår uppgift som arkitekter att tolka samtiden i våra projekt, men också för att vi tror att våra uppdragsgivare kommer att ha andra behov i framtiden. Genom Reflex Future Force vill vi bidra med nya insikter utifrån en unik och omvälvande situation som hela världen befinner sig i just nu, säger Marco Testa.