Perituskliniken

Perituskliniken är en helt ny expertklinik som öppnar 2020 i Lund. Perituskliniken blir en av landets mest moderna och bäst utrustade specialistkliniker. Den tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader.

 • ÅR
  2018-
 • KATEGORI
  Lab / vård
 • UPPDRAGSGIVARE
  Medicon Village AB / PEAB
 • PLATS
  Lund
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Om- och tillbyggnad

Copyright: Reflex

Om projektet

Perituskliniken är en specialistklinik för diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, huvudsakligen prostatacancer. Lokalerna innehåller avancerade diagnostikutrustning, operationssalar och vårdlokaler. Kliniken är en del i Medicon Village i Lund, en forskningsmiljö utvecklad från tidigt 80-tal. Stor vikt har lagts vid den exteriöra utformningen som är en del i en övergripande plan att lyfta det expansiva området till en vision 2.0. Exteriören bygger vidare på områdets ljusa tegelarkitektur, byggnaden har med raka volymer och stora glaspartier givits ett modernt och stramt uttryck. Intentionen med klinikens utformning är att skapa trygga och välkomnande miljöer med en viss exklusivitet i en högteknologisk kontext. Omsorg ligger i materialval som uppfyller krav på moderna vårdlokaler, med hygien- och kvalitetskrav, men även krav från en modern privatklinik på professionalitet och omtanke. Färgställningarna är dämpade, varma, naturnära toner.

Exteriören bygger vidare på områdets ljusa tegelarkitektur, byggnaden har med raka volymer och stora glaspartier givits ett modernt och stramt uttryck.