Mimo

Här utvecklas ett helt kvarter som blir ett dynamiskt nav för flexibla och framtidsorienterade arbetsplatser i kombination med handel och service. Blandningen av äldre och ny bebyggelse skapar en länk både till platsen historia och till det moderna Mölndal som präglas av nytänkande och visioner.

 • ÅR
  2019-
 • KATEGORI
  Handel, Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  NCC
 • PLATS
  Mölndal
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Om- och tillbyggnad

Om projektet

Mölndals innerstad har genomgått en omfattande förvandling. När MiMo står klart kommer det att vara den sista pusselbiten i det som blir entrén till Mölndals mest centrala plats. Kvarteret blir ett nav för flexibla och framtidsorienterade arbetsplatser i kombination med handel och service. Blandningen av äldre och ny bebyggelse skapar en länk till platsen historia och till det moderna Mölndal. Fasadkonceptet bygger på uppförstorade tegelstenar i löpförband, ett material som förknippas med den industriella Mölndals identitet.

Blandningen av äldre och ny bebyggelse skapar en länk till platsen historia och till det moderna Mölndal.

Utvalda bilder