Spiken 11 & 12

Ripellino Arkitekter har utformat två nya gårdshus intill Järnvägsgatan i centrala Sundbyberg. Gårdshusen innehåller cirka 40 nya bostäder där samtliga är hyresrätter. De nya husen ger ett intimare gårdsrum och utvecklar kvarteret mot en mer urban, grön och småskalig stadsmiljö.

 • ÅR
  2020
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Wåhlin Fastigheter och Alferan
 • PLATS
  Sundbyberg
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

  Nybyggnation

Gårdshusen i kvarteret Spiken 11 och 12 har ritats utifrån målet att skapa trivsamma och välfungerande mellanrum i en fortsatt grön grannskapsmiljö. Byggnaderna har rundade hörn, som ger ett mjukare möte med befintlig miljö och ger en luftigare känsla i mellanrum som kan uppfattas som smala. Det rundade hörnet öppnar upp mellanrummen; blicken och tanken svänger runt hörnet. Den rundade formen ger också ett släktskap med husen på andra sidan infartsvägen som även de har runda hörn.

Balkongerna är gestaltade som utanpåliggande ”holkar” för att inte bidra till att själva byggnaden uppfattas som större. Också de utformas med rundade hörn och perforerade räcken.

Paletten är sammanhållen när det gäller karaktär, form, material och kulör. Fasaderna har utformats med få element för att behålla en lugn och tydlig identitet i samklang med befintlig miljö. Projektets mål och strävan har varit att bibehålla det trivsamma och välfungerande mellanrum som redan existerar och värna om ett i framtiden fortsatt grönt kvarter.

Spiken 11 & 12 röstades fram som Årets byggnad i Sundbyberg 2021.

Utvalda bilder