Täby Parkstad – Stadsplan

Ripellino Arkitekter blev inbjudna till ett parallellt uppdrag. Tillsammans med ÅWL föreslog vi en stadsdel som får liv av urbana parker och en parkdriven stadsutveckling.

 • ÅR
  2012
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  JM, Skanska, Täby Kommun
 • PLATS
  Täby
 • STATUS
  Färdigbyggt

Stadsplanen har utvecklats genom att ett rutnät av gator och tomter lagts ut på platsen. Rutnätet har anpassats så att vägarna ansluter till befintliga kopplingspunkter i angränsande områden och byggnaderna tar stöd i terrängens höjdskillnader. Genom att anpassa sig till de lokala förutsättningarna blir planen ’elastisk’. Parkstaden samlas kring två huvudstråk; den gröna Pärlbandsparken i nord-sydlig riktning och Paraden, ett promenad- och trafikstråk som sammanbinder de östra delarna med Täby Centrum i nordväst. Dessa två stråk erbjuder programmerade grönytor och ger stadsdelen sin typiska karaktär. Parkstaden innehåller cirka 6000 bostäder som byggs i etapper, inledningsvis längs befintliga vägar.

Utvalda bilder