Södra Klara – Stadsanalys

Studien ”Södra Klara” tydliggör de planeringsförutsättningar som finns i området kring Tegelbacken – en av de mest centrala och vattennära delarna av Stockholm City. Målet har varit att utveckla områdets offentliga platser till attraktiva stadsrum, särskilt vid vattnet. Trafikytor komprimeras och områdets dubbla gatunivåer får bättre kopplingar till City. De olika utvecklingsstrategierna är indelade i etapper/omfång kallade small, medium och large.

 • ÅR
  2015
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  Stockholms Stad
 • PLATS
  Stockholm
 • STATUS
  Avslutat

Utvalda bilder