Kista Parkstad

Den nya stadsdelen Kista Parkstad ska länka samman Kista med Husby. Rimliga priser samt varierade lägenhetsstorlekar och boendeformer ska bidra till den sociala hållbarheten i området. Som det mest centrala i projektets hållbara koncept står befintlig natur i fokus. Det nya stadsnätet av promenadstråk och andra nödvändiga förbindelser läggs varsamt över befintlig typologi och skogsnatur. Befintlig bebyggelse inkluderar IBM:s huvudkontor från 1970-talet som byggs om för att husera studentbostäder och en förskola. Vänd mot skogen aktiverar förskolan med sina gårdar det som i dag är en baksida. Alessandro Ripellino Arkitekter ingår i den arkitektgrupp som leder hela projektet tillsammans med Strategisk Arkitektur och Land Arkitektur. Det är ett utvecklingsprojekt med starkt socialt fokus genom hela processen.

 • ÅR
  2014
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  Areim, Skanska AB
 • PLATS
  Kista
 • STATUS
  Pågånende
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Den täta och gröna stadsdelen Kista Parkstad ska erbjuda ett sunt och framåtblickande storstadsboende i det kosmopolitiska Kista. För att skapa en socialt hållbar stadsdel åt en mångfald av människor i olika skeden av livet kommer det att uppföras gröna, energieffektiva bostäder med en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i kombination med närhet till service och rekreation. Kvarteren i Kista Parkstad blir en fortsättning norrut på den kvartersstad som ska uppföras strax norr om Kista Gård. Ambitionen är att bygga ihop och länka samman den olika stadsdelarna i området i enlighet med stadens vision om en sammanlänkad promenadstad. För att uppmuntra till en hälsosam livsstil skapas en promenadvänlig stadsdel med tydliga kopplingar till de stora grönområdena i omgivningen. För att minska bilanvändandet och för att stärka underlaget för handel, skolor och kollektivtrafik inom gångavstånd planeras en tät stadsdel.

Gröna värden som finns på platsen förädlas till en variation av omsorgsfullt utformade torg och parker för allt från storstadsliv och rekreation till vila och återhämtning. Platsens historia som del av Sveriges Silicon Valley synliggörs genom att bevara och tillgängliggöra IBM:s kulturhistoriskt värdefulla kontorsanläggning. Kontorsbyggnaderna byggs varsamt om för att rymma studentbostäder och service.

Utvalda bilder