Brygga

Förslaget ”Brygga” av Ripellino Arkitekter bygger i olika skalor vidare på det som är identitetsstarkt för Bjärred idag, samtidigt som ramverket för ett framtida hållbart byliv skapas. Som en framtidsvision utforskar förslaget hur staden i och med digitaliseringen kan utvecklas när livsstil, snarare än arbete, blir avgörande för var och hur vi väljer att leva. På stadsdels- och kvartersnivå kompletteras den nya strukturen med öronmärka ytor för lokala initiativ och entreprenörskap.

 • ÅR
  2018
 • KATEGORI
  Stadsbyggnad
 • UPPDRAGSGIVARE
  Lomma kommun
 • PLATS
  Bjärred
 • STATUS
  Tävling
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Om projektet

Norra och Södra Västkustvägen kopplas ihop och återfår sin roll som central bygata och bildar en övergripande, sammanhängande struktur genom hela Bjärred. Bygatan blir utgångspunkt för byns publika liv med sekvenser av befintliga och nya målpunkter. En förlängning av Strandpromenaden bildar ett nytt sammanhängande rekreativt åstråk som skapar både en fysisk och mental länk mellan befintliga stadsdelar och tävlingsområdet.

De angränsande stadsdelarnas struktur och karaktär förlängs in i tävlingsområdet för att överbrygga barriärer, skapa tydliga entréer och nya kopplingar till omgivningen. På det viset bildas en dynamisk blandning av olika typologier som accentueras när stadsdelarna närmar sig varandra. Området får sin egen starka identitet genom läget i korsningspunkten mellan Bjärreds nya åstråk och bygatan – där bylivet och friluftslivet möts. Korskopplingen manifesteras i form av ett nytt ikoniskt landskapselement, en brygga mitt i byn som självklart knyter an till Långa bryggan.

Utvalda bilder