Nykvarn centrum – vårdbyggnad

Nybyggnad / 2015 –
Nykvarn / För SPG / Box Bygg

Vårdbyggnaden är den första nybyggnaden att uppföras i nordvästra delen av centrumet.

Fasaden i ljusa prefabelement är indelad i tre tydliga volymer för att möta kommunens krav på småskalighet och för att anpassa sig till omgivningen.

Takvåningen i Alu zink är indragen och har generösa takkupor. Mönstrade betongskivor och en förskjuten fönsterindelning bidrar till en stram karaktär av huset.

I huset ryms vårdcentralen, tandläkare samt kontor på en uthyrbar yta på ca 2000 kvm.

Bygglov är beviljat och markarbetena påbörjas under 2016.

 

Relaterade projekt