Träden

Reklamskyltar / färdigställt 2010 /  
för Upplands Väsby Promotion

Dessa 16 meter höga reklamskyltar står vid E4 vid Stora Wäsby allé och Infra City. Syftet är att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Wäsby slott som på 60-talet klövs itu av E4 dragningen. Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. På 2 av träden sitter digitala LED-skyltar. Trädens unika konstnärliga utformning och placering är ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion i cortenstål och får med åren en klar och rostig rödton.

Ansvarig arkitekt: Peter Sahlin, Handläggande arkitekt: Erika Janunger

Relaterade projekt