Katarina kyrka

Ombyggnad / Påbörjat uppdrag
Södermalm, Stockholm / För Katarina församling

Ett antal angelägna åtgärder har identifierats – bl a krävs en förbättring av akustiken.
Uppdraget har hittills omfattat förslag till en ny, snyggare ”reception” med förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom har Reflex utformat ett förslag till ett nytt förberedelserum för dop, bröllop, begravningar mm.
Detta rum ska även rymma ett par arbetsplatser.

Relaterade projekt