Hälleskogsbrännan

Besökscenter / färdigställt 2018 /  
för Länsstyrelsen Västmanland

2014 antände en gnista ett kalhygge i norra Västmanland och den största skogsbranden i modern svensk historia startade. Men förödelsen skapade också förutsättningar för nytt liv och samma höst bildades naturreservatet Hälleskogsbrännan. Besökscentret började som en del av Mikael Hassels exjobb på Arkitekturskolan som efter examen vann upphandlingen om nytt besökscenter i naturreservatet. Mikael arbetade vidare med projektet tillsammans med pS Arkitektur. Projektets två material, trä som grånar över tid och svartmålat stål tillsammans med brända trädetaljer, symboliserar skogen och skogsbranden. Knuttimmertraditionen har inspirerat formspråk och detaljer. Enkla grepp såsom vridna taknockar skapar riktning åt utblickar och möjliggör t ex uteklassrummets gradäng-tak.

Byggnaderna ligger utmed en 300 meter lång handikappanpassad spång uppför Grävlingsberget. Wc-byggnad finns på parkeringen vid spångens start. Näst passeras uteklassrum med gradäng-tak och utomhusyta under taket för undervisning och grillning. Informationsplatser utmed spången berättar om naturens återhämtning. Spången avslutas med en handikappanpassad utsiktsplats samt ett 12 meter högt utsiktstorn med milsvid utsikt över både brandskadad och frisk skog. Utsiktstornet består av tre kompakta volymer som staplats på varandra och vridits för att uppnå varierad utsikt. I området finns även grillplatser och stjärnskådar-soffor i samma formspråk som övriga tillägg för att ge en sammanhållen känsla samt igenkänning.

Ansvarig arkitekt: Peter Sahlin, Arkitekt: Mikael Hassel

Relaterade projekt