Hälleskogsbrännan

Förödelsen skapade förutsättningar för nytt liv och samma höst bildades naturreservatet Hälleskogsbrännan.

 • ÅR
  2018
 • KATEGORI
  Mer…
 • UPPDRAGSGIVARE
  Länsstyrelsen Västmanland
 • PLATS
  Västmanland
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnation

Om projektet

Besökscentret började som en del av Mikael Hassels exjobb på Arkitekturskolan som efter examen vann upphandlingen om nytt besökscenter i naturreservatet. Mikael arbetade vidare med projektet tillsammans med pS Arkitektur. Projektets två material, trä som grånar över tid och svartmålat stål tillsammans med brända trädetaljer, symboliserar skogen och skogsbranden. Knuttimmertraditionen har inspirerat formspråk och detaljer. Enkla grepp såsom vridna taknockar skapar riktning åt utblickar och möjliggör t ex uteklassrummets gradäng-tak.

Byggnaderna ligger utmed en 300 meter lång handikappanpassad spång uppför Grävlingsberget. Wc-byggnad finns på parkeringen vid spångens start. Näst passeras uteklassrum med gradäng-tak och utomhusyta under taket för undervisning och grillning. Informationsplatser utmed spången berättar om naturens återhämtning. Spången avslutas med en handikappanpassad utsiktsplats samt ett 12 meter högt utsiktstorn med milsvid utsikt över både brandskadad och frisk skog. Utsiktstornet består av tre kompakta volymer som staplats på varandra och vridits för att uppnå varierad utsikt. I området finns även grillplatser och stjärnskådar-soffor i samma formspråk som övriga tillägg för att ge en sammanhållen känsla samt igenkänning.

 

Besökscentret vann Arkitekturpris i Västmanland 2019.

Utvalda bilder