Brödrafolkens väl

Utställningsscenografi / 2005 Lillehammer och Stockholm / för Livrustkammaren och Maihaugen

I samband med att man 2005 uppmärksammade hundraårsminnet av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige genomfördes ett samarbete mellan museerna Maihaugen i Lillehammer och Livrustkammaren i Stockholm i form av en gemensam utställning. I fokus stod de fyra unionskungarna och deras möten med folket.

Uppdraget bestod i konceptutveckling, utställningsformgivning, projektledning och grafisk formgivning av utställnings- element. Utställningen byggdes först i Lillehammer i Norge och flyttades sedan och anpassades till Livrustkammarens lokaler i Stockholm.

Relaterade projekt