Sveriges paviljong Expo 2020

Skogen är på samma gång ett svenskt adelsmärke, en arketypisk miljö och en plats för reflektion som gynnar fantasi och kreativitet; ett växande och dynamiskt ekosystem och en gemenskap av levande varelser förbundna med varandra.

 • ÅR
  2018-2021
 • KATEGORI
  Mer…
 • UPPDRAGSGIVARE
  Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2020
 • PLATS
  Dubai
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Foto: Jon Wallis

Alessandro Ripellino Arkitekter har tillsammans med Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti utvecklat det vinnande förslaget till Expo 2020 i Dubai. Förslaget har genomgående inspirerats av idén om skogen, i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens narrativ och rumsliga utformning. Tillsammans beskriver de den svenska identiteten med sin samskapande kultur och sina traditioner.

Ekosystemet skogen är en exceptionell symbol för samskapande baserat på ömsesidig hjälp, ömsesidigt stöd och ömsesidig respekt. Träden bildar en gemenskap som, förenade av rötter och svampmycel, delar information och näring; skogen är en grupp individer som fungerar som en helhet, som kan övervinna svårigheter och motgångar tillsammans. Den naturliga intelligensen hos ”wood wide web” blir också den ultimata symbolen för hållbarhet, ett perfekt balanserat ekosystem där varje enskild del har en nyckelroll.

Alessandro Ripellino Arkitekter har omvandlat skogens symbolik till arkitektur och utställning, och skapat en svensk paviljong som i sig själv blir en spektakulär meningsbärare för skogens kvaliteter. Paviljongens arkitektoniska dynamik uppstår mellan det fria strövandet mellan trädstammar i markplanens öppna utställning och det privata programmet som är organiserat i slutna trädkojor. De olika rumstyper som härbärgerar programmet är alla inspirerade av skogen som metafor – gläntor, kojor och trädkronor. Besöket i Sveriges paviljong är en unik helhetsupplevelse.

Utvalda bilder