Sveriges paviljong Expo 2020 Dubai

En unik helhetsupplevelse där utställning och byggnad samspelar i en berättelse om öppenhet.

Arrow

Ljuset ger liv åt projektet!

Vår ambition är att förstärka det unika i varje projekt genom rätt belysning. Det gör vi genom att lyssna in visionen och skapa en ljussättning som stämmer överens med projektets ambition.

Läs mer om ljusdesign på Reforms hemsida som du hittar här