Sveriges paviljong Expo 2020 Dubai

En unik helhetsupplevelse där utställning och byggnad samspelar i en berättelse om öppenhet.

Arrow

Ljuset ger liv åt projektet!

Vår ambition är att förstärka det unika i varje projekt genom rätt belysning. Det gör vi genom att lyssna in visionen och skapa en ljussättning som stämmer överens med projektets ambition.

Läs mer om ljusdesign på Reforms hemsida