Södersjukhuset

Fastighetsutvecklingsplan / 2005 – 2008 Stockholm / för Locum

I takt med förändrade förutsättningar för vården i Stockholms län, ställs nya krav på planeringen. Locum, som förvaltar landstingets vårdlokaler, tar därför fram fastighetsutvecklingsplaner för vart och ett av sjukhusen.

En del i planen för Södersjukhusets sjukhusområde redovisar dagens verksamheter och de fysiska förutsättningarna. En annan del omfattar analyser och förslag till förändringar med utgångspunkt i olika scenarier. De största delprojekten i den framtida utvecklingen är en ny byggnad för operation, akutmottagning, förlossning och sterilcentral, samt en genomgripande modernisering av vårdavdelningarna.

Relaterade projekt