Norrtälje sjukhus

Fastighetsutvecklingsplan / 2003 – 2005 Norrtälje / för Locum

Sjukhuset är beläget i västra delen av tätorten Norrtälje och har Norrtälje kommun som upptagningsområde. Verksamheten står inför stora förändringar. Växande befolkningsunderlag, ny teknik och nya behandlingsmetoder ställer nya krav.

Sjukhuset omgärdas av bostads- bebyggelse i söder och öster. Utmed den norra delen slingrar sig Norrtäljeån genom ett grönt naturrum. Vid utbyggnaden kommer parkens kvaliteter att tillvaratas. Nybyggnader har delats upp i mindre volymer för att minska skalan och forma en attraktiv helhet med befintliga sjukhusbyggnader.

Relaterade projekt