Medicon Village

Utvecklingsplan / 2013-
Lund/ för Medicon Village AB

Medicon Village erbjuder infrastruktur i världsklass för forskning inom life science. 2011 köpte stiftelsen AstraZenecas forskningspark i Lund. Reflex har, tillsammans med samarbetspartners från White och Tema landskapsarkitekter och Stadsbyggnadskontoret i Lund, i uppdrag att skapa en utvecklingsplan för ny bebyggelse bestående av forskningsbyggnader, kontor och bostäder. Området ligger mitt i det omfattande kunskapsstråk som sträcker sig genom Lund.

Relaterade projekt