Ersta Sjukhus

Programhandling / 2013
Södermalm / för Ersta diakoni

Ersta Diakoni planerar ett nytt sjukhus på Södermalm till år 2018. Reflex idé för Nya Ersta Sjukhus bygger på placeringen av två parallella huskroppar sammanhållna av en ljusgård som fungerar som ett kommunikationsnav. Byggnadens exteriör görs öppen och inbjudande och på taket anläggs en grön park med örtträdgård och paviljong. Målet är att skapa ett lättnavigerat sjukhus med rationella flöden och en icke-institutionell känsla. Sjukhuset placeras omsorgsfullt införlivat i den känsliga kulturhistoriska miljön.

Relaterade projekt