Capio St Görans Sjukhus

Utredning / 2006 – Stockholm
för Capio S:t Görans Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus är Sveriges fjärde största akutsjukhus, och det enda privata i Stockholms län. Verksamheten bedrivs i huvudsak på uppdrag av landstinget. Upptagningsområdet omfattar ca 400 000 personer i nordvästra Stockholm.

Lokalerna, som förvaltas av Locum, är av varierande ålder och standard. Totalt disponeras ca 40 000 m². Huvuddelen ligger i en byggnad från 1980-talet. Studien belyser hur lokalerna kan utvecklas på ca 10 års sikt utifrån aspekter som ytbehov, disposition, logistik och sambandskrav.

Relaterade projekt