AstraZeneca Substansfabrik

Nybyggnad / inredning / färdigtställt 2000
Södertälje / för Astra Liquid Production

Byggnaden, som inrymmer produktionsanläggning, laboratorier och kontor, ligger som en front framför AstraZenecas verksamhetsområde Snäckviken, vid Södertälje kanal. Volymen har fått ett kraftfullt visuellt uttryck med obrutna tegelytor som möter glaspartier och detaljer av rå betong och sinuskorrigerad plåt.

De renhetsklassade produktionslokalerna har en hög teknisk komplexitet.

Projekteringen av nybyggnaden har skett inom ramen för dåvarande HJS Arkitektur. Reflex Arkitekter har i eget namn ansvarat för uppföljning och ombyggnad av lokalerna.

Relaterade projekt