Vasagatan 7

Ombyggnad / färdigställt 2009
Stockholms city / för Vasakronan

Målet med ombyggnaden av citykvarteret Pennfäktaren var att förvandla en anonym och sluten byggnad till en av citys modernaste kontorsfastigheter med ett uttalat miljö- och teknikfokus. Den slutna betongfasaden ersattes av ett intrikat system av glaslådor och partier av sträckmetall. Resultatet blev en byggnad som dagtid reflekterar sin omgivning för att nattetid ändra karaktär till att bli transparent och genomlyst. Bygganden var den första att LEED –certifieras i Sverige.

Relaterade projekt