Urban Escape, T31

Om – och tillbyggnad
Byggstart 2015 – 2017

Stockholm City / för AMF fastigheter

Projektet T31 är ett exempel på ett komplext om- och påbyggnadsprojekt av en kontorsfastighet i centrala city där fasaden har som uppgift att läka samman befintlig byggnadsvolym med en ny tre vånings påbyggnad till en sammanhållen helhet.

Hela byggnaden får en metallisk beklädnad i en varm kopparton, som under ljusets inverkan är föränderlig, livfull och byter skepnad under dygnets alla timmar. Genom olika rytm, fönsterstorlekar och materialbehandlingar kan man fortfarande avläsa delar av de historiska årsringarna.

Ytskiktet är en infärgad kopparbeläggning på rostfri plåt och är 100 % återvinningsbar och ligger i linje med arkitektens och byggherrens strävan mot ett hållbart byggande.

Ett led i ett hållbart byggande är att ge tillbaks till staden det man tagit – och därför anläggs en urban park på taket med växtlighet, vattenspeglar och rumsligheter av pergola. På så sätt främjas artrikedom och unika biotoper mitt i city, som kan avnjutas av stadens invånare.

Relaterade projekt