Telia-huset, Arenastaden, Solna

Nybyggnad / färdigställd 2016
Solna / för Fabege och Peab

Arenastaden växer fram vid Solna Station, med Nationalarenan, Mall of Scandinavia, kontor, hotell och bostäder. Ovanpå gallerian har Reflex utformat ett kontorshus om 45 000 m2. Hela huset hyrs av Telia som huvudkontor.

Fasaderna är glasade invändigt från bordshöjd och uppåt. Utsikten är magnifik. Det nedersta kontorsplanet ligger 25 meter över mark, det översta 58 meter över mark, vilket är högre än i Hötorgsskraporna. Fasaden består av olika typer av glas, vilket ger olika intryck över dagen beroende på hur solen står.

Komplexet knyts samman av en serie ljusgårdar, med gemensamma lokaler, mötesrum och caféer. Kontoren utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Inredningsarkitekt: Tengbom
Foto interiör: Per Ranung

Relaterade projekt