Skatteverket Solna

Om- och tillbyggnad / färdigställt 2012 -2013
Solna Strand / för Fabege

Skatteverket samlar huvudkontoret och Stockholmskontoret till kvarteret Nöten i Solna Strand. Byggnaden genomgår en total upprustning till modern kontorsstandard. Byggnadens nya delar utformas i moderna material som glas och naturanodiserad aluminium, vilket blir en kontrast till det robusta teglet från 70-talet. De tvåvåningshöga entréerna leder rakt in till överglasade ljusgårdar, sammanbundna till ett mötesskapande stråk. De nya trapporna och hissarna placeras i anslutning till ljusgårdarna för att skapa dynamik och rörelse. Glasade länkbyggnader binder samman kvarteret i kontorsplanen. Runt ljusgårdarna finns gemensamma rum som utbildningssalar, mötesrum, bibliotek, personalmatsal och en hörsal för 150 personer.

Relaterade projekt