SEB – Arenastaden

Ripellino Arkitekter fick uppdraget att rita SEB:s nya huvudkontor i Arenastaden. Projektet är med sina 97 000 kvadratmeter BTA och 4 500 arbetsplatser ett av Sveriges största kontor. Uppdelningen i separata husvolymer gör att det ändå upplevs som vanliga stadskvarter. Rörelsen i och kring byggnaderna är ett centralt tema för att sammanbinda och organisera olika platser i kontorslandskapet med staden utanför. Husvolymerna har gestaltats som tre skarpskurna kristalliska former klädda i glas. Den bärande stålkonstruktionen är individuellt utformad för varje byggnad och har gett motivet till fasadernas olika mönster som är screentryckta i vitt. På ett tematiskt vis reflekterar glaset sin omgivning samtidigt som det tryckta mönstret ger en skiftande skuggeffekt på den bakomliggande fasaden. Byggnaden är miljöklassad enligt BREEAM Excellent, med låg energiförbrukning, egen elproduktion via solceller och cykelgarage.

 • ÅR
  2008 – 2017
 • KATEGORI
  Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  Fabege
 • PLATS
  Solna
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

I maj 2017 flyttade 2 500 medarbetare in i kontoren. När de står helt klara våren ett år senare finns här cirka 4 500 arbetsplatser, men också flera matsalar och caféer, servicecenter, hörsalar och en motionsanläggning. Som en liten stad i staden. Byggnaderna knyts samman av förbindelser ovan och under mark. Det är också möjligt att promenera mellan taken, som har en parkanläggning med olika artrika landskapstyper. Alessandro Ripellino Arkitekter har sedan 2008 arbetat med förstudier och tomtutredningar. Sedan vinsten i det parallella uppdraget 2012 har vi arbetat vidare på uppdrag av Fabege med att ta fram detaljplan, programhandling, bygglov och systemhandling. Arkitekterna Krook & Tjäder har i samarbete med HMXW arkitekter arbetat med bygghandling, samt projekterat interiören i samarbete med Wingårdh Arkitektkontor. Byggnaderna certifieras i miljöklass BREEAM Excellent. De kommer bland annat att ha en mycket låg energiförbrukning, egen elproduktion med solceller och ett cykelgarage med ca 1 200 platser.

Arenastaden är ett nytt affärsdistrikt och centrum för bostäder, handel och evenemang i Solna, med över 40000 arbetsplatser och 4500 bostäder intill den stora nationalarenan.

SEB Arenastaden – Ripellino Arkitekter

Utvalda bilder