Medicon Village Kontorsbyggnad

Kontor / pågår
Lund / PEAB / för Medicon Village

Med sin centrala placering i fonden av ett nytt torg i Lund kommer den nya kontorsbyggnaden att bli Medicon Village ansikte ut mot staden. Den kommer att spela en viktig roll i en uppväxande stadsdel med kontor, forskning, hotell och bostäder. Torget kommer att bli ett socialt nav i området med bland annat ny huvudentré till Medicon Village forskningspark.

Exteriören utformas som en tydligt avläsbar årsring i det befintliga byggnadsbeståndet. Den södervända fasaden mot torget blir en generöst uppglasad och levande vägg med balkonger och terrass. Entréplanet rymmer lokaler med utåtriktade verksamheter och en arkad utmed torget erbjuder skyddad passage och inbjudande vistelseytor.

Byggnaden har en tydlig struktur med effektiva och ljusa kontorsytor grupperade runt två ljusgårdar. Interiören andas ungdomlighet och campuskänsla. De invändiga ytskikten kommer att hålla god standard, utformade med tåliga, vackra och miljömärkta produkter.

Bruttoarean uppgår till ca 16.000 kvm

Relaterade projekt