Loen

Om- och tillbyggnad / byggstart 2009
Stockholms city / för Statens fastighetsverk

Bakgrunden till ombyggnaden av kvarteret Loen i centrala Stockholm var att såväl fastighetsägaren som hyresgästen såg behov av mer yteffektiva och ljusare, enhetliga arbetsplatser. Reflex målsättning i projekteringen bestod till stor del av att skapa ett sammanhållet uttryck av fyra byggnader från olika tidsepoker, vilket skedde i nära samråd med byggnadsantikvarisk expertis. Reflex uppdrag omfattade inte den exteriöra utformningen av påbyggnaden. Samtliga byggnader är Green Building klassificerade.

Relaterade projekt