Kv. Nöten 5

Om- och tillbyggnad / 2014 –
Solna Strand / för Vasakronan

Nära strandkanten i Solna Strand ritar Reflex om- och tillbyggnader av det blåklassade kontorskvarteret Nöten 5.

Största delen av kvarterets ca. 48000kvm BTA är kontor, varav ca 4500kvm är en nybyggd länk som sammankopplar de befintliga huskropparna. I gatuplanet planeras ca 800kvm med restaurang-, café- och konferenslokaler.

Byggnaderna med sina karaktäristiska betongfasader har sina gavlar och längdriktning mellan Solna strandväg och vattnet. För att möjliggöra både utsikt och access från gatan ner till strandpromenaden längs vattnet, lyfts den nya länkbyggnaden upp två våningar och de tidigare stängda gårdarna blir nu tillgängliga för både hyresgäster och allmänheten.

Projektering pågår och byggstart är planerad till hösten 2016.

Relaterade projekt