Kronan

Centrala Sundbyberg förnyas. Inom kvarteret Kronan tillskapas 40 000 kvm kontor och parkeringar, medan 17 000 kvm moderniseras i det befintliga höghuset.

 • ÅR
  2015-
 • KATEGORI
  Kontor, Handel
 • UPPDRAGSGIVARE
  Vasakronan
 • PLATS
  Sundyberg
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ny- och ombyggnad

Om projektet

Byggnaderna delas upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg.

Alla kontor nås via entréer från Sturegatan, vilka leder direkt in mot tre ljusgårdar för gemensamt nyttjande.

Vi har arbetat med koncept, programhandlingar och systemhandlingar.

Sturegatan vitaliseras genom restauranger i bottenvåningen.

Utvalda bilder