Kronan

Ny- och ombyggnad
detaljplan pågår
Sundbyberg / för Vasakronan

Centrala Sundbyberg förnyas. Kommunikationsläget är ypperligt, och flera kontorsfastigheter byggs nya och rustas upp.

Inom kvarteret Kronan tillskapas 40 000 m2 kontor och parkeringar, medan 17 000 m2 moderniseras i det befintliga höghuset. Byggnaderna delas upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg.

Sturegatan vitaliseras genom restauranger i bottenvåningen. Alla kontor nås via entréer på Sturegatan, vilka leder direkt in mot tre gemensamma ljusgårdar.

Genomförandet kommer att ske i etapper.

Relaterade projekt