Kineum

Nybyggnad / byggnadsstart 2018
Göteborg / för Platzer och NCC

Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket speglar målet med att skapa en byggnad som blir ett forum för nytänkande, kreativitet och möten. Reflex ritar för Platzer och NCC en nybyggnad på 25 våningar i Gårda, ett expansivt utvecklingsområde med närhet till Göteborgs centrum. Området vid E6:an har under senare tid moderniserats och växt med nya bostäder och kontor, samt ett flertal både nybyggda och planerade höghus.

Följden av utvecklingen är en stor variation i skala och årsringar i den bebyggda miljön. Kineum ska verka för att länka samman dessa årsringar och samtidigt skapa en dynamisk plats framför höghuset, som ligger i anslutning till det befintliga Canonhuset.

Totalt skapas cirka 30 000 kvm service- och kontorsyta i den nya byggnaden. Dess gestaltning utstrålar unicitet och ger den en medveten personlighet med stark utstrålning och självförtroende.

Relaterade projekt