Åklagarhuset

Nybyggnad / färdigtställt 2007
Flemingsberg, Stockholm / för Skanska

Åklagarhuset bildar tillsammans med polishuset och tingsrätten ett nytt rättscentrum i Flemingsberg. Fasaden i vita betongelement, svart skiffer och rött tegel anknyter till omgivande byggnader, men är också en referens till åklagarens arbete. Vitt för intellekt, svart för makt, rött för humanism. Byggnaden rymmer drygt hundra arbetsplatser i enhetliga kontorsrum. Trapphuset står som en egen volym utanför säkerhetszonen till de rationella kontorsplanen. Innanför säkerhetszonen binds kontoren samman av en öppen trappa, som leder upp till den skyddade takterrassen.

Relaterade projekt