Reflex kontor

Inredning / färdigställt 2013 / Stockholm

Reflex lever som vi lär i ett flexibelt kontor. Dagens arbetsliv är mångfacetterat, ett vanligt skrivbord räcker inte för allt vi gör på en dag. Vi behöver ha ett kontor som utgår från våra olika aktiviteter. Varje arbetsuppgift ska ha en miljö som stödjer just den uppgiften och du som individ ska ha möjlighet att välja var du bäst utför en viss uppgift. Utifrån detta har vi skapat en egen flexibel testmiljö där vi utvecklar både vår arbetsmetod och våra projekt.

Relaterade projekt