Radisson Blu Uppsala

Nybyggnad / färdigställt 2012
Uppsala / för Skanska

Som en del av det nya resecentrum som skapas i Uppsala byggs en hotell- och konferensanläggning med 175 rum. Hotellbyggnaden utgör tillsammans med ett intilliggande kontorshus ryggen i det halvcirkelformade entrétorget i Uppsalas modernaste stadsdel.

Den bågformade byggnaden är upplyft på fem meter höga pelare och har en hög glassockel som ger ett intryck av att hela anläggningen svävar. Sockelvåningen innehåller lobby och restaurang i markplan och konferensavdelning en trappa upp. Sol- och bullerskyddande glasskivor framför hotellfönstren skapar ett spännande blänk i den ljusa, stringenta fasaden.

Relaterade projekt