M27M30

På Marieviks udde planeras en helt ny stadsdel, med plats för nya bostäder och en blandning av gamla och nya verksamhetslokaler. Ripellino Arkitekter har ritat ett kvarter bestående av den befintliga kontorsfastigheten M27 och den helt nya fastigheten M30, två enheter som tillsammans bildar en helhetskomposition. Respektive byggnad ges sin egen tydliga karaktär men har också släktskap i form av proportioner, trappningar och fasningar. Den nya högsmala byggnaden på M30 har studerats för att bidra till djupverkan i Marieviks nya stadsiluett och dramatiserar ljusets variation över dygnet.

 • ÅR
  2017
 • KATEGORI
  Kontor, Hotell
 • UPPDRAGSGIVARE
  Castellum
 • PLATS
  Marievik
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnation & ombyggnation

Den sammanhållna volymen på M27 bidrar till en lugn och stadsmässig front mot Årstaängsvägen. Tidigare påbyggnad från 1980-talet rivs och ersätts med sex nya våningar som skapar en samlad volym där de gamla och nya våningarna blir delar av en gemensam gestalt, varav de tre översta har släktskap med M30s fasade volymhantering.

Utvalda bilder