Dalén Apartments

Nybyggnad / hotell / färdigställt 2016
Aga, Lidingö / för Defigo

År 1912 tilldelades uppfinnargeniet Gustaf Dalén nobelpriset i fysik, samma år som hans företag AGA etablerade sig på Lidingö. 1914 var han initiativtagare till Södra Lidingöbanan, som nu får en ny depå vid AGA-området.

I denna historiska industrimiljö har hotellet Dalén Apartments uppförts. Totalt finns 103 hotellrum, som i första hand är avsedda för långtidsuthyrning åt företag.

Materialen är robusta, och anknyter till industri och järnväg: det hårdbrända teglet Black Beauty, Cortenstål och den rostfärgade skiffern Otta Rust. Byggnaden är konstruerad som betongprefab.

Relaterade projekt