Courtyard Marriott

Nybyggnad och inredning
inflyttning 2010 / Stockholm
för Skanska och Faktor

Uppdraget att rita Mariotts första hotell i Sverige gick, efter två tävlingsomgångar till Reflex Arkitekter. Hotellet med 278 rum, konferensutrymmen och restauranger är en del av ett större stadsförnyelseprojekt på västra Kungsholmen. Hotellets gavel bildar tillsammans med omkringliggande bostadshus en portal till Kungsholmen. Det nya området är tänkt att binda ihop bebyggelsen vid Drottningholmsvägen med Lindhagensgatan och Hornsberg. Reflex uppdrag omfattade även inredningen.

Relaterade projekt