Nykvarn centrum – handel

Nybyggnad / 2015 –
Nykvarn / För SPG / Box Bygg

Reflex har utformat den nya planen och visionen för ett nytt centrum i Nykvarn. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014 och nu börjar de första byggnaderna växa fram.

Till grund för förslaget ligger kommunens vision 2025 ”Ung, Vild och Vacker”.

Det nya förslaget innehåller en mix av småskalig och variationsrik bebyggelse med en framtidsinriktad utformning. Mitt i den nya bebyggelsen placeras ett centralt torg med en hög byggnad i ena kanten. Intilliggande stråk fylls med nya butiker och den gamla kyrkan får en fortsatt central placering. Nya Nykvarn Centrum ger plats åt ett större antal bostäder och nya kontor.

Relaterade projekt