Flygfyren Handelsplats

Om- och nybyggnad / färdigställt 2012
Norrtälje / för Alecta

I Norrtälje utanför Stockholm har Reflex ritat om det gamla handelsområdet Flygfyren. Reflex har varit engagerade genom hela resan från förstudie till detaljplan och bygghandlingar. Själva byggnaden inrymmer ett stort antal butiker. Fasaden har en sammanhållen materialpalett där butikernas skyltar blir dekorativa, individuella inslag. Flygfyren är byggd på mark som till stora delar varit ett outnyttjat område. Hela byggnaden är miljöklassad enligt Green Building.

Relaterade projekt