Spejaren 4, Smista

Med en fasad av storskalig relief och perforerad stålplåt, byter fasade färg från silver till svart under de få sekunder man kör längs byggnaden.

Arrow

Här finns ett urval av våra projekt: Projektarkiv

 

Attraktiva platser med kultur, nöjen och interaktion kommer att inrymma framtidens handel. Upplevelse och service i samverkan.

HANDEL | SPEJAREN 4, SMISTA ALLÉ

I norra Europas största bilkluster har Reflex skapat en modern fastighet i områdets bästa läge.

HANDEL | FLYGFYREN HANDELSPLATS

I Norrtälje utanför Stockholm har Reflex ritat om det gamla handelsområdet Flygfyren.