Vega Park

Nybyggnad / 2015  – / Haninge / för K2A 

I nya stadsdelen Vega norr om Haninge centrum utvecklar Reflex sju flerbostadshus med  ca 190 lägenheter för K2A.

Husen kommer att byggas som moduler av trä med putsade fasader.

Området får en tydlig  trädgårdsstadskaraktär, med bilfria gårdar och mycket grönska.

Husen ligger i en sänka omgiven av höga berg och naturmark. Vega Park kommer fortsätta att utvecklas med totalt ca 400 bostäder. Mitt i området ligger Park torget med lokaler och busstation.

Bygglovsprocessen pågår och byggstart beräknas till 2016. Byggentreprenör är Moelven.

Relaterade projekt