Vega Park Etapp 3

Nybyggnad bostäder /pågår/  
Haninge / för K2A 

I stadsdelen Vega norr om Haninge centrum ritar Reflex ytterligare fem flerbostadshus med 177 lägenheter och ett parkeringsgarage i två plan, för K2A. Denna tredje och sista etapp färdigställer området Vega Park som till slut kommer innehålla ca 500 lgh och 2 butikslokaler vid torget. Den tredje etappen utformas som trevåningshus med trädgårdsstads karaktär.

Husen kommer att byggas som moduler av trä med träfasader i olika kulörer.

Bygglovsprocessen pågår och byggstart beräknas till 2018.

Relaterade projekt