Roten

Nybyggnad studentbostäder och café / Färdigställt / inflyttat 2016
Umeå / För Svenska studenthus / Lindbäcks bygg

Området ligger intill Umeå Campus idrottsarena och IKSU innehåller 280 studentlägenheter i 4 plan, samt ett café. Första lägenheterna var inflyttningsklara under HT-2016.

Kvarteret består av två loftgångshus mot huvudgatan och fyra huskroppar mot en privat gård. Caféet är placerat i sydvästra hörnan av kvarteret och är tänkt att nyttjas av studenter, gymnasieelever och av besökare till idrottsarenan.

Tomtens skogskaraktär har bevaras på gården och husens entréer nås via låga träbroar som svävar över mossa och blåbärsris.

Husen är uppförda som volymelement i trä med fasader av fasadskivor i olika gröna toner samt av brunlaserad furu.

Relaterade projekt