Storgårdskvarteret

Vid korsningen S:t Göransgatan / Kellgrensgatan ritar Ripellino Arkitekter på uppdrag av Borätt ett bostadshus inspirerat av Stadshagens befintliga industribebyggelse och varierade terräng. Totalt inryms ca 130 lägenheter, en förskola samt verksamhetslokaler.

 • ÅR
  2014 –
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Borätt
 • PLATS
  Stadshagen
 • STATUS
  Pågående
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

Om projektet

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i områdets återkommande sågtandade fasader, ett formspråk som vi utvecklar till något samtida och modernt.

Byggnadens rytmiska förskjutning mot Kellgrensgatan bryter av den stora huskroppen och skapar en lätthet för ögat. Förskjutningen tillför väl behövd förgårdsmark och de sydvända trapporna kan erbjuda tillfälliga sittplatser.

Olikheterna i fasadmaterialet förtydligar också volymernas uppdelning – det silverfärgade plåttaket fortsätter ner på fasadernas långsidor och kontrasteras mot en rustik tegelsockel i varm kulör. Plåtens falsar skapar mönsterverkan och skuggspel på fasaden.

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida här…

Utvalda bilder