Skutvikshagen

Nybyggnad / byggstart 2014-2015 Vaxholm
för Småa

På norra Vaxön med vidsträckt utsikt över Vaxholms¬fjärden utvecklar Reflex sju flerbostadshus med ca 100 bostäder för Småa.

Husen är grupperade i solfjädersform och varsamt inplacerade i den sluttande terrängen. Från Eriksövägen upplevs fria siktlinjer mot vattnet och den bevarade naturmarken med de resliga tallstammarna.

Solfjäderformen återkommer även i husens planlösning med två volymer som griper in i varandra. Samtliga lägenheter erbjuds utblick mot vattnet samt goda ljusförhållanden.

Detaljplaneprocessen pågår under år 2013.

Relaterade projekt