Sädesärlan

Nybyggnad / färdigställt 2014
Östermalm, Stockholm / för Veidekke Bostad & Veidekke Entreprenad

Kvarteret Sädesärlan på Östermalm i Stockholm begränsas av Engelbrektskolan i norr och tre bostadshus i söder. På resterande del, som ursprungligen var obebyggd, har Reflex i samarbete med Coord skapat ett projekt bestående av en sporthall och nya bostäder längs de omgivande gatorna. Sporthallen ligger under mark och taket utgörs av en konstgräsplan som bildar en förlängning av skolans gård. Bostadshusen rymmer sjuttiosju lägenheter och är utformade i puts i olika kulörer, med inslag av klinker och med sockelvåningar i sten.

Relaterade projekt