Pallas

Kvarteret Pallas i centrala Borås går från att vara ett parkeringsgarage och ett Domushus till att bli ett levande centrum i staden – en ny mötesplats för Boråsarna.

 • ÅR
  2014
 • KATEGORI
  Bostäder, Handel
 • UPPDRAGSGIVARE
  Järngrinden
 • PLATS
  Borås
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Ripellino Arkitekter

  Ombyggnad

Om projektet

På taket byggs 40 nya bostäder, Pallas Roof, som ger platsen liv över hela dygnet. Kopplingen mellan parkering, handel och bostäder stärks och byggnaden får nya, tydliga entréer och passager. Ripellino Arkitekter står bakom projektet och utvecklade samtidigt Sandwalls Plats vid kajen mot Viskan till en samlingsplats i stadens centrum.

Utvalda bilder