Oreganon

Nära universitetet vid Sörbyängsvägen i Örebro har Reflex ritat lägenheter för studenter. Sammanlagt rymmer husen 295 lägenheter och ett café.

 • ÅR
  2017
 • KATEGORI
  Bostäder
 • UPPDRAGSGIVARE
  Svenska Studenthus
 • PLATS
  Örebro
 • STATUS
  Färdigbyggt
 • ÖVRIG INFORMATION

  Nybyggnad

Om projektet

Husen är grupperade kring en stor triangulär grön gård med bland annat en gemensam grillplats. Gården nyttjas av studenterna men är öppen för allmänheten.

Längs Sörbyängsvägen ligger tre kopplade loftgångshus med ett café och gemensam tvättstuga i markplan.

Markarbeten påbörjades 2015 och inflyttning skedde i etapper under uppförandet.

Husen är uppförda som volymelement i trä av Grännäs trähus.

Utvalda bilder