Oreganon

Nybyggnad studentbostäder och café / färdigställt / inflyttat 2016-17
Örebro / För Svenska studenthus/ Grännäs trähus

Nära universitetet vid Sörbyängsvägen i Örebro har Reflex ritat 295 studentbostäder för Svenska studenthus. Husen är grupperade kring en stor triangulär grön gård med bla gemensam grillplats. Gården nyttjas av studenterna men är öppen för allmänheten.

Längs Sörbyängsvägen ligger tre kopplade loftgångshus med ett café och gemensam tvättstuga i markplan. Husen är uppförda som volymelement i trä av Grännäs trähus.

Markarbeten påbörjades 2015 och inflyttning skedde i etapper under uppförandet.

Relaterade projekt