Örebro Studentbostäder

Nybyggnad / färdigställt / inflyttat 2017
Örebro / För Svenska studenthus

Nära universitetet vid Sörbyängsvägen i Örebro utvecklar Reflex 295 studentbostäder för Svenska studenthus. Husen är grupperade kring en stor triangulär grön gård med bla gemensam grillplats. Gården är tänkt att nyttjas av studenterna men är öppen för allmänheten.

Längs Sörbyängsvägen ligger tre kopplade loftgångshus med ett café och gemensam tvättstuga i markplan. Husen kommer att uppföras som volymelement i trä.

Bygglov är beviljat och markarbetena påbörjas under 2015. Inflyttning 2016.

Relaterade projekt