Nikolai

Nybyggnad bostäder/ pågår
Örebro / för K2A och Jeff

På Södra Ladugårdsängen i Örebro utvecklas ett bostadskvarter med tre hus mellan Karlsdalsallén och golfbanan. Parkeringsgarage förläggs under del av gården med nedgång direkt från gården. Gestaltningen har sitt ursprung i detaljplanens ambition med variation i skala och material. Kvarteret inordnar sig i ett större gårds-sammanhang som tagits fram i en gemensam förstudie av samtliga fastighetsägare i området och av kommunen.

Sammanlagt rymmer husen 105 lägenheter med små smarta 1:or, 2:or och 3:or. Husen byggs som volymelement i trä med fasader av puts, trä och plåt.

Bygglov pågår.

Relaterade projekt